حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

شماری از کارگران بخش کشاورزی شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه، روز یکشنبه 3 آذرماه،  در اعتراض به عدم دسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان فرمانداری شوش دست به تجمع زدند.

این کارگران مهمترین مطالبات خود را پرداخت حقوق و مزایای معوقه، بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، توقف فوری تجزیه املاک شرکت و توقف واگذاری هرگونه اموال و املاک به دیگران و لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران و حامیان کارگران اعلام کرده اند.