حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران معدن طزره دامغان

صبح روز سه شنبه ۴ اسفند ماه کارگران شرکت البرز شرقی در معدن طزره برای چهارمین روز متوالی با برپایی تجمعی خواستار تغییر وضعیت شغلی خود شدند.

این کارگران که از چند روز پیش دست به تحصن زده و خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، رفع تبعیض در پرداخت دستمزد کارگران، پرداخت مطالبات مزدی معوقه و تأمین ایمنی کار خود می باشند.  این کارگران می گویند: تاکنون هیچ مسئولی پاسخگو نبوده است و آنها همچنان بلاتکلیفند.