حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران نفت و گاز جنوب ایذه

تجمع کارگران نفت وگاز جنوب ایذه در اعتراض به مطالباتشان در شامگاه یکشنبه ۲6 مردادماه برای دومین روز متوالی در محوطه شرکت برگزار شد.

برپایه گزارش منتشره جمعی از جوانان و کارگران اعتصابی پروژه‌های نفت و گاز جنوب، از روز شنبه تاکنوون دست به تجمع زده و خواهان احقاق حقوق‌شان شدند. این جوانان اعتصابی که بیش از ۵۰ نفر بودند، با یادآوری اینکه اعتصاب‌شان تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان، ادامه خواهد یافت، خواهان توجه مسئولین به مطالبات شان شدند.