حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز یکشنبه ۴ اسفند ماه، جمعی از کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به کسر دو روز حقوق در فیش دی ماه خود، در مقابل دفتر مدیریت این مجتمع دست به تجمع زدند.

گفتنی است که این کارگران روز شنبه 3 اسفند ماه نیز نسبت به عدم رسیدگی به مطالباتشان در همین مکان تجمع کرده بودند. لازم به ذکر است، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از جمعیت ۷۰۰ نفری این گروه از کارگران نی‌بر هفت‌ تپه با پیاده‌روی در مسیر مزارع مقابل دفتر مدیریت جمع شده و نسبت به کسر دو روز از فیش حقوق دی‌ماه خود اعتراض کردند.