حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران هلدینگ خلیج فارس

صبج روز یکشنبه 31 شهریور ماه، برای چندمین روز متوالی جمعی از کارگران هلدینگ خلیج فارس با برپایی تجمع در دفتر معاون پشتیبانی و سرمایه گذاری این شرکت نسبت به بی عدالتی‌های صورت گرفته در رابطه با چگونگی پرداخت مزایا در این شرکت اعتراض کردند.

کارگران معترض علاوه بر این، نسبت به روش غیرعادلانه بکار گرفته شده برای پرداخت پاداشی تحت عنوان “معیشت” معترض هستند. به گفته کارگران معترض، مسئولین هلدینگ به منظور ایجاد تفرقه و سود جویی بیشتر پرداخت این پاداش را تنها شامل کسانی دانسته اند که حقوق ماهیانه آنان کمتر از پنج میلیون تومان باشد. این در حالی است که برای نیروهای غیررسمی فقط پایه حقوق را ملاک قرار داده و برای نیروهای رسمی کل حقوق و مزایای دریافتی را معیار محاسبه قرار داده اند. آنها می گویند با این شرایط شمار زیادی از کارگران را از شمول دریافت آن خارج  می شوند.