حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران پالایشگاه هشتم عسلویه

روز چهارشنبه 13 آذرماه، کارگران پیمانکاری شاغل در واحد ۱۰۸ پالایشگاه هشتم عسلویه که در فازهای ۲۰-۲۱ پارس جنوبی مشغول به کار هستند، برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض در خصوص تجمع خود می گویند از 4 ماه پیش تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. آنها می گویند علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهایشان، بیمه اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ و شهریور، مهر و آبان ۹۸ نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و به همین دلیل در تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی خود با مشکل مواجه شده اند.