حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران پیمانکاری راه آهن

کارگران پیمانکاری راه آهن  در شهرهای مختلف از جمله، بوشهر، عسلویه، شیراز، یزد و آذربایجان روز شنبه 30 بهمن ما ه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین تداوم مشکلات معیشتی خود به طور همزمان در محل کار خود دست به تجمع زدند.

کارگران پیمانکاری راه آهن خواستار پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده و عیدی خود قبل از پایان سال می باشند. هم اکنون ۷ هزار کارگر نگهداری در خطوط ریلی کشور به صورت پیمانکاری مشغول به کار می‌باشند. این کارگران نگران وضعیت معیشتی خود و خانواده‌شان با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته هستند. به گفته یکی از کارگران معترض درعسلویه، شرکت‌های پیمانکاری بهانه پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات و عیدی کارگران را کمبود منابع مالی در راه آهن می‌دانند.  وی همچنین می افزاید کارگران راه آهن با توجه به گرانی‌های شب عید، خواستار پرداخت عیدی و مطالبات خود می باشند تا بتوانند در آستانه سال نو نیازمندی‌های خانواده‌شان را تا حدی برآورده کنند.