حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران کارخانه دوده فام دزفول

روز پنجنشبه 28 آذرماه  جمعی از کارگران کارخانه صنعتی دوده فام دزفول، برای دومین روز متوالی در اعتراض به اخراج نماینده کارگران این کارخانه و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، مقابل ساختمان این کارخانه تجمع کردند.

کارگران معترض در این خصوص می گویند،  “مدیرعامل این شرکت پس از پیگیری‌های نماینده کارگری کارخانه برای مطالبات به حق کارگران از جمله طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستور اخراج و ممانعت حضور او در کارخانه را به حراست داده است”. این کارگران که تعداد آنها حدود ۷۰ نفر می باشد خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین بازگشت به کار نماینده کارگری این کارخانه شدند.