حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران کارخانه قند فسا

جمعه – ۱4 تیر – ۱۳۹۸ , 05 – 07 – 2019

 

 

روز پنجشنبه 13 تیر ماه برای چندمین روز متوالی کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

پیش از این  نیز این کارگران در 28 فروردین ماه سالجاری تجمعی اعتراضی نسبت به وضعیت کار و  عدم پرداخت برگزار کردند که نتیجه‌ای در برنداشت. به گفته کارگران بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، علاوه براینکه دستمزدهای کارگران با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می شود، به دلیل شروع موج اخراج سازی ها نیز امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده است.