حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی ایران

روز یکشنبه 13 مرداد ماه، حدود 200 تن از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در اعتراض به بلاتکلیفی خود و نامشخص بودن وضعیت این واحد تولیدی دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران کارخانه «کنتورسازی ایران» در این خصوص می گوید که از ابتدای مرداد ماه سال جاری درهای کارخانه به روی آنها بسته شده‌ و همگی سرگردان شده‌اند. او با بیان اینکه برای بیان مشکلاتشان روز شنبه ۱۲ مرداد ماه به محل استانداری قزوین مراجعه کرده اند، افزود: وضعیت پیش آمده در حالی است که ۲۰۰ کارگر شاغل در این واحد صنعتی، هرکدام از سال ۹۵ تا هم‌اکنون دارای حدود ۲۵ ماه معوقات مزدی می باشند. وی می گوید از ابتدای مرداد ماه جاری نیز کارفرمای اصلی کارخانه با تغییر مدیر داخلی درهای ورودی کارخانه را بسته است.