حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

صبح روز شنبه 6 مهر ماه، شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، برای ششمین روز متوالی دست از کار کشیده و مقابل ساختمان دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.

کارگران معترض با سردادن شعارهای اعتراضی از جمله “اسماعیل رو گرفتن ما همه بخشی هستیم” ضمن اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه رژیم بایدبه مشکلات کارگران هفت تپه رسیدگی کند اعلام کردند، خواست آنها بازگشت به کار 20 تن از همکاران اخراجی خود و همچنین آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی می باشد. کارگران تجمع کننده ضمن انتقاد از صداوسیما رژیم به دلیل عدم پوشش اعتراض و مشکلات کارگران، افزودند: این اعتصاب ادامه دارد و تا پای جان ایستاده‌اند. تا زمانی که ۲۰ تن از کارگران اخراج شده به کار خود بازنگردند و مطالبات مآنها برآورده نشود، اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه ادامه خواهد داشت. گفتنی است که دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، از روز دوشنبه ۱ مهر ماه، به دلیل اخراج ۲۰ تن از همکارانشان آغاز شده است.