حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

روز پنجشنبه 21 شهریور ماه، بار دیگر کارگران کنتورسازی قزوین در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع  زدند.

کارگران معترض این بار برای احقاق حقوق برحق خود و در اعتراض به وعده های دروغین مسئولین و بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود  مقابل دفتر امام جمعه قزوین تجمع کرده و با سردادن شعار خواستار دریافت کلیه مطالبات معوقه خود شدند. آنها می گویند تا رسیدن به خواست و مطالباتشان دست از تجمع برنخواهند داشت و دامنه این اعتراضات را نیز گسترش خواهند داد.