حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهراتهای ضد دولتی در شیلی

ده ها هزار نفر روز شنبه 11 آبانماه در سانتیاگو، پایتخت شیلی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و نابرابری اقتصادی در این کشور تظاهرات کردند.

این تظاهرات اعتراض آمیز در حالی برگزار شد که دو هفته از آغاز موج اعتراضات می گذرد. مقامات شیلی شمار شرکت کنندگان در تظاهرات میدان «ایتالیا» در سانتیاگو را ۲۰ هزار نفر اعلام کرده اند. گفته می شود، نیروهای امنیتی شیلی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین آب پاش متوسل شدند. معترضان علاوه بر سانتیاگو در دیگر شهرهای شیلی نیز به خیابان‌ها آمدند.  گفتنی است کناره گیری رئیس جمهوری شیلی، بازنگری در قانون اساسی و اصلاح نظام بازنشستگی شیلی سه خواسته اصلی معترضان است.