حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات اعتراضی در بولیوی

روز پنجشبنه 2 آبانماه، بار دیگر شهروندان بولیوی در اعتراض به تغییر ناگهانی نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مورالس به خیابان آمدند.

معترضان از چند روز پیش تاکنون، به دنبال تغییر ناگهانی در نتیجه آرای انتخابات روز یکشنبه و تاخیر در روند شمارش آراء در شهرهای اصلی بولیوی تظاهرات خود را آغاز کرده اند. نتایج شمارش بیش از ۹۸ درصد آراء نشان می دهد که مورالس ۴۶.۷۷ درصد آراء را به دست آورده است. او همچنین ۱۰ درصد بیشتر از نزدیکترین رقیب خود رای کسب کرده است. معترضان دولت بولیوی را به «تقلب» و «تخلف» در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده اند. این تظاهرات درحالی در شهر لاپاز همچنان ادامه دارد که شماری از معترضان در شهر سانتاکروز در شرق بولیوی مسیرهای رفت و آمد را مسدود کردند.