حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات ایرانیان خارج از کشور

روز شنبه 10 تیرماه شماری از ایرانیان ساکن هلسینگبورگ، وین و پاریس با برپایی تجمع مقابل مراکز دولتی، خواستار بسته شدن نماینده گیهای رزیم در کشورهای اروپایی و قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریسم بین المللی شدند.

بر اساس گزارشات منتشرشده،ایرانیان آزادیخواه در سوئد، اتریش و فرانسه در تجمعهای خود خواستار تعطیلی دائمی مراکز تروریستی رژیم در اروپا و اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از این کشور، همچنین حمایت از مبارزات مردم ایران و ممانعت از اعدام زندانیان و آزادی زندانیان سیاسی شدند. معترضان  اعدام ده ها زندانی توسط قوه قضائیه رژیم را محکوم کردند و از دولت سوئد خواستند تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی بین المللی قرار دهد