حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات جلیقه زردهای فرانسه

 

جلیقه زردهای فرانسه روز شنبه 26 مرداد ماه، برای 40مین هفته متوالی به خیابان آمده و ضمن برپایی تظاهرات ضد دولتی از اعتراضات جاری در هنک کنگ نیز حمایت کردند.

برپایه گزارش، معترضان در شهرهای مختلف فرانسه با راهپیمایی و سردادن شعار خواستار کناره گیری امانوئل مکرون از قدرت شدند. آنها همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی از اعتراضات اخیر شهروندان هنگ کنگی حمایت کردند. لازم به یادآوری است که جلیقه زردهای فرانسه اواسط نوامبر سال گذشته در اعتراض به افزایش هزینه های سوخت دست به اعتراض زدند. ولی در ادمه این اعتراضات به تظاهراتهای ضد دولتی تبدیل شد به طوریکه معترضان اکنون خواستار کناره گیری رئیس جمهوری این کشور از قدرت می باشند.