حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات شبانه در شهرهای مختلف

شنبه شب ۱۳ خرداد ماه در جریان تظاهرات اعتراضی در تهران، بوشهر، سنندج و چند شهر دیگر در اعتراض به فرارسیدن سالگرد مرگ خمینی بیش از ۲۰ نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی رژیم مجروح شدند.

بر اساس گزارشات این اعتراضات در محله‌های مختلف این شهرها برگزار شده بود و در پی آن وضعیت نظامی و امنیتی در خیابان‌های اصلی این شهر برقرار بود. به گفته شاهدان عینی ماموران امنیتی در مراکز درمانی این شهرها حضور پیدا کرده و به دنبال ثبت هویت شهروندان مجروح بودند. همچنین در سنندج بنرها و نمادهای حکومتی خمینی را به آتش کشیدند و شعارهای اعتراضی سردادند.