حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات ضد جنگ در آمریکای لاتین

روز جمعه 27 اسفندماه هزاران نفر از شهروندان شهرهای مختلف آمریکای لاتین با آمدن به خیابان و سردادن شعارهای اعتراضی خواهان عقب نشینی روسیه از اوکراین و پایان نظامی گری جهان توسط ناتو شدند.

در مکزیک، آرژانتین، ونزوئلا، دهها هزار تظاهر کننده که با فراخوان احزاب و سازمان های چپ به خیابان آمده بودند، ادامه جنگ را محکوم و از «زندگی و صلح» دفاع کردند. “ارتش روسیه از اوکراین خارج شود”، “جنگ سرمایه داری علیه مردم اوکراین و روسیه را متوقف کنید”، “زندگی و صلح در جهان” برخی از شعارهای آنها در این تظاهرات بود. بر روی بنرها و پوسترها، معترضان همچنین خاطرنشان کردند که جنگ نه تنها در اوکراین، بلکه در فلسطین، کردستان، سوریه و در شیلی علیه ماپوچه ها “و علیه مردمان بومی در سراسر جهان” در جریان است.