حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات ضد حکومتی در زاهدان

مردم در زاهدان همانند جمعه های پیشین بار راهیپمای در سطح شهر و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شدند.

در جریان این تظاهرات، مردم شعارهایی از جمله «خامنه‌ای حیا کن، مملکت را رها کن» و «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله». سردادند. با وجود تداوم اعتراضات به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، سرکوب اعتراضات نیز از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد. کمپین فعالان بلوچ خبر داد که یک جوان ۲۰ ساله، به نام علی درازهی، روز پنجشنبه در خیابان مهر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده است. پیش از آن نیز، “حال‌وش” از بازداشت یک شهروند بلوچ به نام محمدرضا سالارزهی، ۲۷ ساله، به دست ماموران اطلاعات سپاه در منطقه کوثر زاهدان در روز سوم اردیبهشت خبر داده بود.