حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات ضد دولتی در الجزایر

 

روز شنبه 22 تیر ماه، “الجزیره و وهران” دو شهر بزرگ الجزایر شاهد تظاهرات گسترده مردم بودند.

معترضان خواستار برکناری دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نظارت مستقل شده‌اند. معترضان می گویند برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر به خیابان‌ها آمده‌اند. پس از پایان رسمی دوره زمامداری رئیس جمهور موقت الجزایر، عبدالقادر بن صالح، بار دیگر ده‌ها هزار نفر از مردم الجزایر در یک تظاهرات ضددولتی شرکت کردند. از دیگر نقاط الجزایر نیز اخباری مبنی بر برگزاری تجمعات اعتراضی گزارش شده است. خبرگزاری فرانسه از دستگیری شماری از معترضان در الجزیره خبر داده است.