حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات ضد دولتی در روسیه

 

روز یکشنبه 6 مرداد ماه باز دریگر هزاران نفر از شهروندان روسیه در مسکو با برپایی تظاهرات خواستار برگزاری انتخابات آزاد شدند.

برپایه گزارش منتشره، پلیس مسکو با یورش به صف معترضان بیش از 1400 نفر از آنان را بازداشت نمود. این درحالی است که روز شنبه نیز بیش از 500 تن از تظاهرکنندگان از سوی پلیس دستگیر شده بودند. معترضان که به فراخوان اپوزیسیون و در اعتراض به رد صلاحیت‌های تعدادی از نامزدهای مخالف دولت به خیابان آمده اند، خواستار برگزاری انتخابات آزاد در این کشور می باشند. گفتنی است دولت روسیه پیش از این، صلاحیت تعدادی از نامزدهای مخالف را برای شرکت در انتخابات محلی ماه سپتامبر رده کرده بود.