حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات های اعتراضی در شهرهای مختلف

بر اساس گزارش‌های منتشره، معترضان بعدازظهر روز سه‌شنبه 28 آبانماه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان و شیراز علیرغم فضای به شدت امنیتی و حضور گسترده ماموران بار دیگر به خیابان آمدند.

معترضان در تهران در صادقیه دست به تجمع زدند و ماموران امنیتی برای متفرق کردن آنها اقدام به تیراندازی کردند.  در جریان این حمله رژیم به تظاهرکنندگان علاوه بر کشته و زخمی شدن چندین معترض، شمار زیادی نیز بازداشت شده اند. گفته می شود جو شدید امنیتی در برخی خیابان‌های تهران کماکان وجود دارد و ماموران در نزدیکی پمپ‌های بنزین و مراکز دولتی مستقر شده‌اند.  فضای دانشگاه تهران نیز به شدت امنیتی است بطوریکه ماموران نیروی انتظامی در سراسر خیابان‌های اصلی و فرعی اطراف دانشگاه  مستقر شده اند. بنابه گفته شاهدان عینی، شیراز حالت جنگی دارد و نهادهای دولتی و مدارس همچنان در اعتصاب به سر می برند. همچنین نیروهای رژیم برای ایجاد رعب و وحشت در مناطقی  از شهر با هلی‌کوپتر به معترضان تیراندازی کردند. دراصفهان نیز  معترضان بدون اعتنا به سرکوبگریهای ماموران رژیم بار دیگر به خیابان آمدند. در این شهر نیز مدارس و دانشگاه ها برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده اند و کارکنان مترو نیز در حمایت از معترضان و خواسته هایشان از رفتن به سرکارهای خود خودداری ورزیده اند