حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات های ضد دولتی در عراق

به گزارش “خبرگزاری فرانسه” روز دوشبنه 6 آبانماه، از بغداد تا بصره، از دیوانیه تا ناصریه،  هزاران نفر از شهروندان عراقی به همراه دانشجویان و دانش آموزان به خیابانها آمده و علیه دولت عراق شعار سر دادند.

در جریان این تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان اعلام کردند که تا سقوط رژیم بغداد و تغییر قانون اساسی کشور به مدارس و دانشگاه ها بازنخواهند گشت. خبرگزاری فرانسه تصریح کرده است که نیروهای ضدشورش در اطراف دانشگاه های بغداد مستقر شده اند. روز یکشنبه ارتش عراق با تهدید جوانان این کشور اعلام کرد : “با کسانی که مانع ادامۀ درس ها در مدارس و مؤسسات آموزشی و یا فعالیت دستگاه های اداری می شوند شدیداً برخورد خواهد شد.” با این حال، در بسیاری از دانشگاه های کشور از جمله در شهرهای ناصریه، کوت، بصره، بغداد، دیاله و دیوانیه استادها و دانشجویان دانشگاه های دولتی و خصوصی با برگزاری تحصن های ده روزه خواستار سقوط رژیم بغداد شده اند. علاوه بر سندیکاها، وکلا و مهندسان نیز به اعتراض های عمومی پیوسته اند. گفتنی است دامنۀ اعتراض ها به درون مجلس و حکومت بغداد نیز رسیده است. روز دوشنبه مجلس عراق از حد نصاب لازم برخوردار نشد و در نتیجۀ نتوانست تشکیل جلسه بدهد.