حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات های گسترده در جمهوری چک

روز چهارشنبه 29 آبانماه تظاهرات ۲۰۰ هزار نفری شهروندان جمهوری چک در اعتراض به نخست وزیر این کشور در شهر پراگ پایتخت برگزار شد

.معترضان معتقدند نخست وزیر این کشور تهدیدی برای دمکراسی است و خواستار کناره گیری وی هستند. بر اساس گزاراشات منتشره، مردم با تجمع در پارک “لنتا “از نخست وزیر خواستند تا یا استعفا دهد و از قدرت کناره گیر کند و یا دارائی های تجاری چند میلیاردی خود را رها کند.