حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات و ناآرامی ها در گرجستان

یکشنبه – ۲ تیر – ۱۳۹۸ , 23 – 06 – 2019

بنابه گزارشات منتشره، علیرغم وجود خشونت نیروهای امنیتی گرجستان، مخالفان همچنان در خیابان هستند و به گردهمایی‌های اعتراضی ادامه می‌دهند.
از شامگاه جمعه ۲۱ ژوئن تاکنون همچنان هزاران نفر از مخالفان دولت گرجستان در خیابان‌های تفلیس، به ویژه در برابر پارلمان این کشور، دست به اعتراض زده اند. در گردهمایی‌های اعتراضی گرجستان هر روز شعارها بر ضد روسیه بلندتر می‌شود. در تظاهرات روبروی پارلمان مردم معترض به ویژه خواهان انتخابات زودهنگام سراسری هستند. نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن مردم از ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کردند. در سرکوب‌های خشونت‌آمیز روزهای گذشته حدود ۲۵۰ نفر زخمی شده‌اند. روسیه به قطع پروازهای هوایی به گرجستان فرمان داده و این را به وضعیت نابسامان امنیتی مربوط دانسته است. گفته می‌شود که بیش از ۳۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.