حزب کمونیست ایران

تداوم حبس سه تن از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد

“داود رضوی” عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، “رضا شهابی”، عضو‌هیات‌مدیره سندیکا، و حسن سعیدی از فعالین قدیمی سندیکا پس از نزدیک به دو ماه کماکان در بندهای 240 و 4 زندان اوین محبوس می باشند.
‏رضا شهابی و‌ حسن سعیدی هرکدام برای «اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت» به 5 سال، و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به 1 سال و مجموعاً ۶ سال حبس به اضافهٔ مجازات‌های جایگزین ممنوع‌الخروجی و تبعید، محکوم شده اند .از مجموع حبس، ۵سال برای هریک اجرایی میباشد که مربوط به مجازات اشد است.‏ وکلای شهابی و‌ سعیدی تقاضای تجدید نظر داده اند ولی تاکنون تعیین شعبه صورت نگرفته است.