حزب کمونیست ایران

تداوم حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران در لندن

روز شنبه 7 مرداد ماه گروه‌های چپ تحصن دو هفته‌ای خود را در میدان ترافالگار لندن در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران و مخالفت با سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه آغاز کردند.

تحصن کنندکان با در دست داشتن عکس جانباختگان خیزش ژینا و سردادن شعار حمایت خود را از اعتراضات سراسری ایران اعلام کردند. آنها خواستار حمایت بین المللی از مردم ایران، محکوم کردن اعدام معترضان توسط جمهوری اسلامی و اتحاد و همبستگی میان مخالفان نظام حاکم بر ایران، شدند. شرکت کنندگان در این تحصن همچنین با در نصب پلاکاردهایی رفتارهای سرکوبگرانه حکومت ایران علیه معترضان داخل کشور را محکوم کردند. گفتنی است  از آغاز دور جاری اعتراضات سراسری ایران از ۲۶ شهریور در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی، ایرانیان خارج از کشور نیز با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های متعدد در نقاط مختلف جهان ضمن اعلام همبستگی با معترضان در ایران، تلاش کرده‌اند که درخواست‌های آنها – شامل حمایت از اعتراضات مردمی در ایران، پایان سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفان، و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی – را به اطلاع مردم، رسانه‌ها، و مقامات کشورهای‌ محل سکونت‌شان برسانند.