حزب کمونیست ایران

تداوم حمایت و تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه در خصوص اعتراضات مردم ایران

روز پنجشنبه 30 آبانماه، بار دیگر صدها تن از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران و همچنین نسبت به بلاتکیفی معیشتی وشغلی خود تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، معترضان ابتدا با راهپیمایی در سطح شهر و سردادن شعار های اعتراضی ضمن حمایت از مبارزات سراسری مردم ایران، بازداشت های گسترده، کشتار تظاهرکنندگان و سرکوب آنان را محکوم کردند. کارگران معترض سپس مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کرده ونسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند. گفتنی است اعتراضات کارگران هفت تپه از روز شنبه 25 آبان ماه شروع وتا به امروز ادامه داشته است. تجمع کنندگان گفته اند:به اعتراضاتشان تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهند داد.