حزب کمونیست ایران

تداوم حملات شیمیایی به چندین مدرسه در شهرهای ایران

روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه،ماموران امنیتی رژیم بار دیگر به چند مدرسه در شهرهای سنندج، همدان، کرمانشاه و تهران حمله شیمیایی کردند که بر اثر آن چند دانش آموز دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند.

بر اساس گزارش های منتشرشده،مراکز امنیتی و مذهبی رژیم،مدارس مهدیه و آوینی تهران،مدرسه قدوسی و محمدیان در کرمانشاه،مدرسه صلوات آباد و مدرسه نیایش سنندج را مورد حمله شیمیایی قرار دادند.در جریان این حملات،ده‌ها دانش آموز به بیمارستان منتقل شدندو ده‌ها دانش آموز دیگر دچار تنگی نفس شدند.گفتنی است که خانواده های دانش آموزان مسموم شده در مقابل مدارس دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.