حزب کمونیست ایران

تداوم خیزش سراسری در شهر‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس

خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی یکشنبه شب و در هفته‌ پنجم این اعتراضات در جای‌جای کشور ادامه‌یافت.
ویدیوهای رسیده از تهران نشان می‌دهد که مردم معترض شهرک اکباتان در شامگاه یکشنبه ۲۴ مهرماه تجمع کرده و شعار‌هایی چون «سپاهی داعشی، تا کی کودک‌کشی؟» و «مهسای ما نیکای ما، ندای آزادی ما» سردادند. شهروندان در مناطق مختلف تهران و کرج نیز مانند شب‌های گذشته از خانه‌های خود شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای سر‌دادند. در منطقه شوش تهران نیز ماموران امنیتی به تجمع مردم معترض حمله کرده و برای پراکنده کردن آنها گاز اشک‌آور زدند. دانشجویان که از ابتدای آغاز اعتراضات به کشته شدن «مهسا امینی» توسط پلیس امنیت اخلاقی از ارکان این جنبش بوده‌اند نیز به تظاهرات خود در دانشگاه‌ها ادامه‌دادند. دانش‌آموزان نیز در نقاط مختلف کشور به اعتراضات خود ادامه‌دادند. برپایه گزارش دریافتی دانش‌آموزان مدرسه‌ای در کرمانشاه بدون حجاب ترانه «بلاچاو» را هم‌خوانی کردند.