حزب کمونیست ایران

تداوم درگیری بین نیروهای حزب الله و جنبش امل با معترضان در لبنان

دوشنبه شب 4 آذرماه، درگیری ها بین معترضان و نیروهای حزب الله و امل، دو گروه شیعه مسلح، به تیراندازی کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویر ویدئویی که توسط یکی از رسانه های لبنان منتشر شده است، تیراندازی سنگین در نزدیکی پل “کولا” در بیروت، پایتخت لبنان را نشان می‌دهد. هنوز گزارشی از کشته و  زخمی های احتمالی منتشر نشده است. در شهر جنوبی “صور” نیز نیروهای حزب الله لبنان و جنبش امل چادرهای اعتراضی را پاره کرده و به آتش کشیدند که موجب دخالت نیروهای امنیتی و شلیک تیرهوایی شد. اعتراضات گسترده در لبنان که بیش از یک ماه پیش آغاز شد ناشی از نارضایتی عمیق از فساد و ناکارآمدی طبقه حاکم در لبنان بوده که کشور را به بحران اقتصادی کشانده است.