حزب کمونیست ایران

تداوم درگیری های شدید در شهرهای مختلف عراق

در ادامه اعتراضات ضد دولتی در عراق و در پی ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف روز سه شنبه 1 بهمن ماه دست کم شش  تن دیگر از معترضان به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

در بصره درگیری شدید جریان دارد و به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی می شود. گزارش‌ها حاکی است که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و نارنجک استفاده کرده است. معترضین نیز برای مقابله با پلیس به سوی آنها بمب‌های آتش‌زای دست‌ساز و سنگ پرتاب می کردند. در بغداد ، کربلا، ناصریه و عماره نیز تظارتهای مشابهی برگزار گردید. تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف خواستار تغییرکلی در نظام سیاسی عراق هستند که از نظر آنها عمیقا فاسد است و عمده اقشار جامعه را در فقر نگاه داشته است.