حزب کمونیست ایران

تداوم درگیری پلیس یونان با مهاجران

منطقۀ مرزی «کاستانیس» یونان روز یکشنبه 11 اسفند ماه  صحنۀ درگیری میان پلیس مرزی این کشور و مهاجرانی بود که قصد ترک ترکیه و ورود به خاک یونان را داشتند.

از زمانی که آنکارا اعلام کرد مرزهایش را برای کسانی که مایلند به اتحادیه اروپا بروند باز خواهد کرد، درگیری‌های مرزی در این منطقه افزایش یافته است. نیروهای پلیس یونان نیز در مقابل مهاجران، از گاز اشک‌آور و نارنجك گيج‌كننده استفاده کردند. بنا بر اعلام سازمان ملل دست‌کم ۱۳ هزار مهاجر در غرب ترکیه در نزدیکی مرز یونان جمع شده‌اند.