حزب کمونیست ایران

تداوم راهپیمایی و اعتصاب سراسری در فرانسه

راهپیمایی و اعتصاب در مخالفت با “اصلاح قانون بازنشستگی” روز پنجشنبه  21 آذرماه همچون روزهای گذشته در سراسر فرانسه ادامه یافت و در شهر بندر مارسی کارگران علاوه بر راهپیمایی بخش بندری مارسی را مسدود کردند.

این اعتراض یک روز پس از آن ادامه می یابد که نخست وزیر فرانسه جزئیات برنامه اصلاح قانون بازنشستگی را اعلام کرد که بر اساس آن سن بازنشستگی قانونی همچنان در ۶۲ سالگی باقی خواهد ماند اما کارگران بر اساس سیستم پاداش و تخفیف تشویق می شوند که تا ۶۴ سالگی کار کنند.شاخه راه آهن اتحادیه چپ کارگران فرانسه “سی. جی. تی”اعلام کرده است که اعتصاب بخش راه‌آهن در تعطیلات کریسمس متوقف نخواهد شد مگر اینکه دولت به خواسته‌های آنها گوش کند. اعتصاب و راهپیمایی اتحادیه‌هایی کارگری به همراه گروههایی از دانشجویان از ۵ دسامبر آغاز شده است. اعتصاب کارگران راه‌آهن عملا حمل و نقل فرانسه را فلج کرده است و به نظر می رسد که در روزهای آینده ادامه یابد.