حزب کمونیست ایران

تداوم سرکوب فعالان کارگری و مدنی در کردستان

برپایه گزارشات دریافتی روز چهارشنبه 28 تیر ماه چند فعال کارگری  و مدنی کردستان از جمله  اقبال پیشکاری، عبدالله خیرآبادی، اقبال شعبانی، ابوبکر میرزایی، میلاد مرشدی و شهریار فریادیان، به دادگاه احضار، بازداشت و یا با صدور حکم زندان روبرو شدند.

در این روز اقبال پیشکاری و عبدالله خیرآبادی، فعالین کارگری اهل سنندج، توسط شعبه اول دادگاه رژیم این شهرستان مجموعا به تحمل دو سال و هشت ماه حبس محکوم شدند. اجرای حکم آنان به حالت تعلیق در آمده است. بر اساس این گزارش، شعبه اول دادگاه این افراد را به دلایلی همچون عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم به ترتیب بە یکسال حبس و بیست ماه حبس محکوم کرد.  اقبال شعبانی، فعال کارگری اهل سنندج نیز در این روز توسط شعبه اول دادگاه سنندج به سی ماه حبس تعلیقی محکوم گردید. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند، پیشتر در روز شنبه بیست و چهارم تیرماه به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون” برگزار شد. وی پیشتر در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت امسال توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. وی در تاریخ دهم خرداد با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شد.  همچنین ابوبکر میرزایی، شهروند اهل شهر سنندج نیز روز یکشنبه 25 تیرماه توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. میلاد مرشدی شهروند اهل شهرستان سیروان و شهریار فریادیان، شهروند اهل شهر سرابله هم  روز یکشنبه هفته جاری به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه نامبردهگان اطلاعی در دست نیست.