حزب کمونیست ایران

تداوم شرایط امنیتی برای دانشگاه‌های ایران

گزارشات منتشرشده در روز شنبه 25 آذرماه حاکی از آن است که بیش از یک سال از جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد و دانشگاه‌ها همچنان در التهاب به سر می‌برند.

گیت‌های ورودی دانشگاه،زنانه و مردانه شده و تعدادی پرسنل زن استخدام شده‌اند که در ارتباط با پوشش به دانشجویان بویژه دانشجویان دختر تذکر دهند.همچنین حراست با تماس‌های مکرر به دانشجویان،آنان را تهدید به تشکیل پرونده‌ی انضباطی و محرومیت از خوابگاه می‌کند.در بیشترین نقاط دانشگاه،دوربین های مداربسته قرار داده‌اند.محدویت‌های تردد خوابگاه‌های دخترانه نیز تشدید یافته است سپس با هر نوع تجمعی از سوی دانشجویان،برخورد می‌شود و تعدادی از دانشجویان به نهادهای امنیتی احضار می شوند.در مقابل این سرکوب های سازمان یافته دولتی،دانشجویان در طول این یکسال دست به اعتصاب زدند و از شرکت در کلاس‌های درس و کتابخانه سرباز زدند.این درحالی است که از سوی مقامات وزارت علوم رژیم هیچ اقداماتی صورت نگرفته و همچنان این وضعیت امنیتی بوجودآمده برای دانشجویان در سراسر کشور ادامه دارد.