حزب کمونیست ایران

تداوم شعارنویسی جوانان انقلابی در تهران

برپایه گزارش دریافتی،روز دوشنبه 13 شهریورماه،جمعی از جوانان آزادیخواه و مبارز که اکثریت آنها را زنان تشکیل میداد در مناطق مختلف تهران،با نوشتن شعارهای اعتراضی در سطح شهر،خود را برای سالگرد انقلاب ژینا آماده می کنند.

بر اساس این گزارش،آزادیخواهان و جوانان برابری طلب در مناطق مختلف شهر تهران با نوشتن شعارهای اعتراضی با مضمون: “زنده باد زن زندگی آزادی،توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد و سرنگون باد حکومت زن ستیز اسلامی” بر دیوارهای این شهر و توزیع تراکت و اعلامیه هایی،مردم شهرهای ایران را برای حضور و شرکت در اعتراضات ۲۵ شهریورماه و سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی دعوت می کنند.