حزب کمونیست ایران

تداوم قطعی اینترنت در بیشتر شهرهای ایران

اینترنت در بیشتر شهرهای ایران با گذشت چند روز از خیزش مردمی بر سر افزایش قیمت بنزین که جان بیش از یکصد نفر را گرفت، هنوز وصل نشده است.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین، باعث اعتراض‌های گسترده در ایران شد. مقام‌های ایران یک روز پس از آغاز این اعتراضات، دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت را قطع کردند. پس از پنج روز قطعی کامل اینترنت، مقام‌های ایران گفتند دسترسی اینترنت به تدریج فراهم خواهد شد اما به رغم این وعده‌ها، هنوز بسیاری از مردم ایران به اینترنت دسترسی ندارند. قطع ارتباط اینترنتی با انتقاد شماری کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان مواجه شده است. وازت دارایی آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران را به دلیل “نقشش در سانسور سراسری اینترنت” تحریم کرده است.