حزب کمونیست ایران

تداوم قطع اینترنت در ایران

شبکه ناظران اینترنت “نت‌بلاکز” روز، چهارشنبه، ۲۹ آبان  در گزارشی گفت که قطع تقریبا کامل ارتباط اینترنتی در ایران ادامه دارد.

این شبکه گفته است که صبح روز چهارشنبه ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج از ۵ درصد به ۴ درصد تنزل کرده است. نت‌بلاکز افزوده است که “حق برخورداری از آزادی بیان و آزادی اجتماعات خدشه ناپذیر است و باید حمایت شود.” همچنین در حالی که قطعی تقریبا کامل اینترنت در ایران ادامه دارد، سایت وزارت خارجه آمریکا مسیری را برای برقراری اینترنت پیشنهاد کرده است. اقدام دولت به قطع ارتباط اینترنتی در ایران علاوه بر جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به ناآرامی‌های داخلی، ارتباط تجاری و کسب و کارهای مرتبط با اینترنت را هم به شدت مختل کرده و به گفته کارشناسان، خسارات هنگفت اقتصادی به بار آورده و دشواری‌هایی را در پی داشته است.