حزب کمونیست ایران

تداوم مبارزه زنان با تحمیل حجاب اجباری

علیرغم سخنان تهدید آمیز اخیر رییس دستگاه قضایی رژیم مبنی بر برخورد شدیدتر با زنان در مورد مسئله حجاب،زنان و دختران در اکثر نقاط گوناگون ایران با اشکال مختلف با برنامەهای رژیم در خصوص تخمیل حجاب اجباری همچنان در حال مبارزه هستند.

هرچند اظهارات تهدیدآمیز رییس دستگاه قضایی رژیم تنها مختص به وی نبوده و دیگر مسئولان حکومتی و دستگاه پروپاگاندای حاکمیت با تمام توان و بهره بردن از نیروهای سرکوب و تریبون های نماز جمعه و غیره،همواره زنان را محدودتر و در پی اعمال بیشتر حجاب اجباری هستند،اما با گسترش حضور زنان با پوشش اختیاری در مکان ها عمومی،عملاً تقلاهای حکومت را با چالش جدی مواجه کرده است.شایان ذکر است که در پی اعتراضات سراسری سال گذشته و پس از قتل حکومتی ژینا امینی،مبارزه زنان نیز در مقابله با نظام،ابعاد تازەای به خود گرفته است.