حزب کمونیست ایران

تداوم محرومیت سعید شیرزاد از درمان در زندان رجایی شهر کرج

بنا به گزارش منتشره، سعید شیرزاد زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج علیرغم این‌ که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، اما به دلیل ممانعت مسئولین زندان در شرایطی نامناسب به دور از رسیدگی خدمات پزشکی در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد.

به گفته خواهر سعید شیرزاد، بیش از 6 ماه است، که از اعزام سعید به بیمارستان جهت درمان دردهای کلیوی‌اش می‌گذرد و در این زمان مشخص شد که کلیه سمت راستش، بیست و پنج درصد کوچک شده و کلیه چپش هم مشکل جدی دارد، ولی در این مدت علی‌رغم نظر پزشکی مبنی بر انجام آزمایشات تکمیلی و مراجعه به متخصص اورولوژی، هنوز هیچ‌گونه رسیدگی جدی به وضعیت جسمانی سعید شیرزاد نشده است. سعید شیرزاد همچنین به دلیل دیسک کمر نیاز شدید به فیزیوتراپی دارد و ضمن تایید و دستور پزشکی قانونی، مقامات زندان تاکنون از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری کرده اند. در حالی که درمان حق مسلم تمامی زندانیان است اما مقامات زندان با محرومیت زندانی از درمانمعالجه پزشکی در حقیقت به شکنجه زندانی مبادرت میکنند.