حزب کمونیست ایران

تداوم همبستگی با مقاومت مردم روژآوا در شهرهای مختلف کردستان ایران

بنابه گزارشات دریافتی روز یکشنبه 21 مهر ماه برای دومین بار، شماری از مردم آزادیخواه و مبارز شهرهای مختلف کردستان با آمدن به خیابان و سردادن شعار، حمله وحشیانه دولت ترکیه به روژاوا را محکوم کردند.

برپایه گزارشات مزبور مردم مبارز شهرهای پاوه، سنندج، دهگلان، پیرانشهر، مهاباد، سقز، کرمانشاه، بانه، روانسر، دیواندره و مریوان با آمدن به خیابان و سرادن شعارهای اعتراضی با مضامین “مرگ بر اردوغان”،” زنده باد مقاومت روژآوا”، “اردوغان فاشیست” و “روژآوا تنهانیست” ضمن محکومیت حمله ارتش ترکیه به روژاوا و کشتار مردم بی دفاع، خواستار اقدام جدی از سوی جامعه بین المللی شدند. همچنین در همین روز شماری از دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان با برپایی تجمع در این دانشگاه و در دست داشتن دست نوشته هایی همبستگی خود با مردم روژاوا را اعلام نمودند. بدون شک ادامه این اعتراضات و گسترش آن می تواند با بسیج افکار عمومی علیه جنایات ارتش ترکیه، به مانع جدی برای پیشروی و ادامه جنایات این رژیم گردد.