حزب کمونیست ایران

تداوم کشتار سوختبران توسط نیروهای انتظامی رژیم در ایرانشهر

به گزارش منتشره، طی روزهای اخیر یک شهروند بلوچ اهل روستای “مچکور” از توابع شهرستان سرباز از توابع ایرانشهر، به ظن حمل کالای قاچاق پس از بازداشت و ضرب و شتم با شلیک مستقیم ماموران رژیم، کشته شد.

بر اساس این گزارش، این شهروند روز پنجشنبه هتفه گذشته در حالیکه از “سرکور” به سمت ایرانشهر در حرکت بوده، نزدیک “پل چمنی” ایرانشهر توسط ماموران انتظامی رژیم به ظن حمل کالای قاچاق متوقف و بازداشت شده است.  به گفته خانواده نامبرده، ماموران رژیم وی را  شکنجه کرده و ساعاتی بعد در حالیکه سه تیر به سر، قلب و پایش اصابت کرده بود، جسدش را به سردخانه ایرانشهر تحویل دادند.