حزب کمونیست ایران

تداوم کمبود گازو تجمع شماری از شهروندان اهواز

روز یکشنبه 6 مهر ماه شماری ازشهروندان اهواز در اعتراض به سمیه بندی گاز جاده ملاشیه اهواز را مسدود و مقابل شرکت بوتان تجمع کردند.

یکی از معترضان می گوید شماری زیادی از مردم اهواز به دلیل فقر ونداری توانایی تامین هزینه های لوله کشی گاز را ندارند. این افراد که پیشتر از کپسول گاز استفاده می کردند اکنون با سهمیه بندی گاز و افزایش  قیمت کپسول ها تا بیش از ۳۰۰ درصد دچار مشکلات زیادی شده اند.