حزب کمونیست ایران

تداوم کمبود گاز مایع برای کارگران عایق‌کار در استان گلستان

رئیس کانون کارگران ساختمانی استان گلستان روز شنبه 11 آذرماه از نبود ساز و کار مناسب برای توزیع گاز مایع که مشکلات زیادی را برای کارگران عایق‌کار رطوبتی در استان گلستان به وجود آورده،اعتراض کرد.

رئیس کانون کارگران ساختمانی استان گلستان با تاکید بر اینکه کمبود شدید گاز مایع در گلستان مشکلات جدی برای برخی صنوف کارگری همانند عایق‌کاران رطوبتی و نصابان ایزوگام  به وجود آورده است،اظهارت داشت: علارغم پیگیری و برگزاری جلسات متعدد و نامه‌نگاری‌های زیادی که با اداره کل کار استان گلستان و هماهنگی‌هایی که با پخش فرآورده‌های نفتی استان انجام شده، همچنان مشکلات در نتیجه بی‌توجهی مسئولان به قوت خود باقی است و کارگران عایق کار رطوبطی و ایزوگام همچنان با مشکلات معیشتی روبرو هستند.این درحالی است که چندین بار لیست عایق‌کاران استان گلستان بنا بر درخواست اداره کار داده شده تا سهمیه‌ای برای این گروه از کارگران در نظر گرفته شود ولی متاسفانه آن‌ها همچنان درگیر کمبود گاز مایع برای فعالیت روزانه  هستند.