حزب کمونیست ایران

تداوم گردهمایی اعتراضی کارگران شاغل در شرکت نفت وگاز آغاجاری

کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری روز چهارشنبه 4 بهمن ماه 1402، در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی مجددا  اقدام به برپایی تجمع کردند.

کارکنان معترض خواهان حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و  عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت هستند. گفتنی است، در این تجمعات شعارهایی از جمله “حقوق بازنشسته، فقط واسه یه هفته”، “گرانی تورم، بلای جان مردم”، “زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی”، سر دادند.