حزب کمونیست ایران

تداوم گردهمایی اعتراضی کارگران شرکت نفت و ‌گاز آغاجاری

روز چهارشنبه 6 دی ماه،  ۱۴۰۲، کارگران رسمی شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مجددا دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، با گذشت چندین هفته همچنان تجمعات کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری علیه ظلم و تبعیض ادامه دارد. گفتنی است،کارگران معترض خواهان حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ ، عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارگران نفت هستند.