حزب کمونیست ایران

تداوم گردهمایی بازنشستگان در استان های مختلف

روز شنبه 10 تیر ماه جمعی از بازنشستگان کارگری در استان‌های مختلف، با برپایی تجمعاتی جداگانه خواستار افزایش سهمیه وام بیست میلیون تومانی شدند.

از قرار معلوم ثبت نام مرحله دوم وام بیست میلیون تومانی بازنشستگان کارگری از اول تیرماه آغاز شده است اما به گفته‌ی فعالان صنفی استان‌های مختلف، سهمیه‌ی این وام برای استان‌ها ناکافی‌ست و نمی‌تواند همه‌ی متقاضیان را پوشش دهد. به گفته معترضان، سهمیه درنظر گرفته شده، کمتر از یک درصد به عبارت روشن‌تر 8 دهم جمعیت بازنشستگان است. بازنشستگان معترض با سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به سهمیه‌ی ناچیز وام اعتراض کردند و خواستار افزایش آن شدند.