حزب کمونیست ایران

تداوم یاوهگویی های مقامات رژیم در خصوص زنان معترض حجاب اجباری

احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی رژیم مدعی شده که “دستگیری زنان بی‌حجاب کم بوده و دلیلش هم این است که اکثر خانم‌ها و دخترانی که حجابشان ایراد داشته از روی غفلت بوده و بعد از تذکر پلیس حجابشان را رعایت کردند”.

این کارگزار رژیم مردم را به دو دسته تقسیم می‌کند، یک دسته آنهایی هستند از روی “غفلت” حجاب را نمی‌پذیرند که به زعم او پلیس با آنها “مجرمانه” برخورد نمی‌کند و دسته دیگر کسانی هستند که بر بی‌حجابی “اصرار” دارند و عامدانه این جرم را مرتکب می‌شوند و به همین دلیل “دستگیر” و تحویل مقامات قضایی می‌شوند. این اظهارات در حالی ابراز شده‌اند که کماکان مبارزه مدنی مردم علیه پوشش اجباری ادامه دارد و روزانه ویدیوهای زیادی از مقاومت مردم در برابر تحمیل پوشش اجباری از سوی جمهوری اسلامی بویژه نیروهای امنیتی و انتظامی منتشر می‌شود