حزب کمونیست ایران

تشت رسوایی رژیم در زندان اوین

قدرت حکومت اسلامی ایران از بدو روی کار آمدن، بر شلاق و دار زدن در ملا عام و شکنجه و اعدام کردن در زندان‌ها استوار بوده است و راز ماندگاری  این رژیم هم همین است. تا پیش از هک کردن دوربین های مدار بسته زندان اوین در چند روز پیش، بجز چند نمونه درز کردن فیلم اتاق شکنجه، تمامی دادخواهی های زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، همه اطلاعات سازمانهای حقوق بشری ایران و جهان بر اساس  گفته ها، نوشته ها و گفتگوهای خود زندانیان سیاسی و خانواده های آنها استوار بود و رژیم و مدافعین او اعتبار و صحت آن مدارک را  زیر سئوال برده و یا آنرا رد و تکذیب می کردند. هک کردن دوربین های مدار بسته زندان اوین و انتشار چندین فیلم یک دقیقه ای و برخورد زندانبانان و شکنجه گران حکومت، اسنادی غیر قابل انکار از برخورد وحشیانه و خشونت بار حکومت اسلامی با زندانیان سیاسی در زندان به دست داد .این اسناد انکار ناپذیر دارای وزن و اهمیتی حقوقی  جدی  هستند که می توانند به هر دادگاه جهانی که جنایات علیه بشریت را بررسی کند،عرضه شوند. بدین ترتیب هکرهای زندان اوین بزرگ ترین خدمت را به نهادهای حقوق بشری، به وکلای آزادیخواه، به مجامع بین المللی کرده اند تا چهره خشونت بار سران حکومت اسلامی بدون روتوش و مخفی کاری، بدون دروغ و صحنه سازی به اطلاع همه جهانیان و افکار عمومی برسد.

خشونت عریان زندانبانان در بدو ورود زندانی به زندان، کشیدن زندانی بیهوش شده بر روی زمین و بر پله ها، مشت و لگد زدن جمعی به زندانیان دست و پا بسته، کار گذاشتن دوربین در سلولها و ضبط خصوصی ترین صحنه های حمام و دستشوئی زنان و مردان زندانی بدون اطلاع  و توافق آنها ، لخت کردن زندانیان در بدو ورود، تنها چند نمونه کوچک چند دقیقه فیلم هک شده زندان اوین است .

فضای زندان و فشار سنگین روانی، تعداد قابل توجهی از زندانیان را به سوی خودکشی سوق می‌دهد و ما در این چند دقیقه شاهد تلاش دو زندانی زن و مرد هستیم که برای خودکشی و خلاصی از شکنجه و خشونت زندان صورت می گیرد.
یکی از اهرم های اصلی شکنجه گران جمهوری اسلامی قرار دادن زندانیان در سلول های انفرادی بسیار کوچک و غیر بهداشتی است که کمی بزرگ‌تر از یک گور معمولی است، بدون داشتن هیچگونه امکاناتی در سرمای زمستان و گرمای کشنده تابستان و فضای بسته و آلوده یک سلول که توالت سرباز در محل خواب زندانی است .این فیلم های منتشر شده از اتاق بازجویی و شکنجه نیست، شامل بخش‌های مشهور شکنجه و خشونت سپاه و ساواما نمی شود، با این حال میزان خشونت در حیاط زندان، در راهروها و سلولها، در حمام و دستشویی بغایت دردناک، تکان دهنده و قرون وسطایی است .

زندان اوین بجز شکنجه و خشونت علیه زندانیان سیاسی، محل نگهداری فاسدین اقتصادی هم هست که برادر حسن روحانی یکی از آنها است. با این تفاوت مطابق آنچه که در ویدئوها دیده می شود، محل نگهداری فاسدین و دزدان حکومتی بی شبهاهت به هتل با داشتن همه امکانات نیست و معمولا هم در مرخصی هستند.

ویدئوها نشان می دهند که مامورین در توزیع مواد مخدر در زندان دست دارند و با خود بسته های مواد مخدر حمل می کنند و به زندانیان می فروشند. از قرار معلوم در رقابت بر سر همین موضوع گاهی زندانبانان چون حیوانات وحشی در جنگل بهم پریده و یکدیگر را خونین می کنند.

در زندان تعداد زیادی از زندانیان زن و مرد را در یک اتاق کوچک جای می دهند و صحنه های کتک کاری چه توسط زندانبانان و در چند مورد در میان زندانیان زن و مرد هر ناظر و بیننده ای را در رنج و اندوه فرو می برد .تعداد زندانیان جدید آنچنان زیاد است که آنها را به صف کرده و در چند مورد زندانیان در همان بدو ورود توسط زندانبانان مورد شکنجه و خشونت قرار می دهند .

جمهوری اسلامی همه زندانبانان را هم به شکنجه گر تبدیل کرده است. آنها بدون آنکه در اتاق بازجویی و شکنجه گاه باشند، کل زندان را به شکنجه گاه تبدیل کرده اند .در ابن فیلم به پیران ، زنان ، مریض ها و بیهوش ها هم رحم نمی کنند  و این همان زندانی است که علی خامنه ای از آن بعنوان آموزشگاه و حتی در مواردی به هتل نام می برد !

روشن است آنچه که در این ویدئوها دیده می شوند، همه چهره کریه رژیم اسلامی را نشان نمی دهند. رژیم زندانهای مخفی بسیاری دارد که صدای زندانی در آن به هیچ جائی نمی رسد و چه بسا کمتر زندانی بتوانند زنده از آن بیرون آیند. در همین زندان اوین هم بخش های بیشتر امنیتی و یا اتاق بازجویی و شکنجه وجود دارند که در این فیلم ها نیستند .

زندان و شرایط نگهداری زندانی در زندان یکی از گویا ترین و روشن ترین شاخص تعیین ماهیت هر نظام ، حکومت و نیرویی در جهان است و فیلم های زندان اوین رژیم  اسلامی نشان می دهد که ما با چه نظام تبهکار و جنایتکاری روبرو هستیم که حقوق انسان در آن هیچ معنا و ارزشی ندارد .

همچنانکه تصاویر زندانها و اردوگاههای مرگ در آشوبتس نازیهای آلمان هیتلری ، جزایر دورافتاده نژادپرستان در آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید توانست میزان درندگی فاشیسم و نژاد پرستی را نشان دهد، تصاویر هک شده زندان اوین هم چهره کریه و ضد بشری رژیم فوق ارتجاعی اسلامی ایران را به جهانیان نشان می دهد. این فیلم ها اسناد غیر قابل انکاری هستند برای  محاکمه و سپردن حاکمان اسلامی ایران به دادگاه به اتهام جنایات علیه بشریت. فیلم های منتشر شده اسناد ننگی هستند که با هیچ ترفند و تلاشی از سوی حکومت اسلامی و مدافعین وقیح آن پاک نخواهند شد .